I PREDUZETNICE SU MAME

Cilj inicijative „I preduzetnice su mame“ je da ukaže na diskriminatoran položaj preduzetnica i izjednači ga sa položajem zaposlenih žena u pogledu prava na trudničko, porodiljsko i odsustvo sa rada radi nege deteta. 

Rame uz rame sa preduzetnicama koje su mame je stalo preko 100 pravnih lica i 50.000 građana, borba još uvek traje i nećemo stati dok se ne izborima za promene zakona koje će rešiti probleme.

ZAHTEVI INICIJATIVE

1. Pravo na pun iznos naknade zarade za preduzetnice koje odluče da za vreme trudničkog odsustva ne odjave obavljanje delatnosti.

Zakon o zdravstvenom osiguranju obavezuje preduzetnice da tokom trudničkog odsustva  zatvore preduzetničku agenciju ukoliko žele pravo na punu naknadu.  U slučaju da ne zatvore agenciju njihova naknada će biti umanjena za 50%. Na taj način je ugrožen opstanak poslovanja za preduzetnice.

2. Pravičan obračun naknade zarade za preduzetnice kako bi u toku porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta imale uplaćene doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje diskriminiše preduzetnice u odnosu na zaposlene mame, tako što one u toku porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta nemaju pristup penzijskom i invalidskom osiguranju. Na taj način, preduzetnice samo zato što su odlučile da budu majke gube minimum godinu dana staža.

3. Pravo mama preduzetnica na odsustvo sa rada radi nege deteta u trajanju od dve godine za rođenje trećeg i svakog narednog deteta.

Zakonom o finansijskoj podršci porodica sa decom zaposlenim mamama je omogućeno  da odsustvuju sa posla u trajanju od dve godine nakon rađanja trećeg i svakog narednog deteta. Mame preduzetnice su ostale uskraćene za ovo pravo, i u slučaju da  rode treće i svako naredno dete po zakonu mogu  odsustvovati sa posla samo godinu dana. Ovime je stavljen još veći teret na mame preduzetnice koje se odluče da imaju više dece.

4. Pravo da mame preduzetnice mogu da prenesu odsustvo sa rada radi nege deteta na partnera.

Zakonom o radu partnerima zaposlenih majki se garantuje pravo prenosa odsustva radi nege deteta. Iako je po prirodi stvari mamama preduzetnicama ovo pravo potrebnije, one su ostale uskraćene za njega. Na taj način su mame preduzetnice onemogućene da sa partnerima organizuju brigu o detetu.

5. Zagarantovanu minimalnu zaradu tokom porodiljskog odsustva za mame preduzetnice.

Zakonom o finansijskoj podršci porodica sa decom zaposlene mame imaju pravo na zagarantovanu naknadu u visini minimalne plate u toku porodiljskog odsustva, dok su preduzetnice izostavljene iz ove odredbe. Neretko se dešava da naknada za porodiljsko odsustvo mama preduzetnica bude i ispod 10.000 RSD. 

 

PARTNERI INICIJATIVE